Отдел "Студентско образование"

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: 

Александрина Воденичарова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 52; Тел.: +359 2 9432 486.

 

Юриана Траянова-Няголова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Медицинска сестра"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

Емилия Вълкова-Апостолова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Акушерка" и образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Трудова медицина и работоспособност"

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

Вергиния Костова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 42; Тел.: +359 2 9432 216.

 

Елена Кузманова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Управление на клинични изпитвания"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 216.

 

Марияна Пилаева

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Лекарски асистенти"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 39; Тел.: +359 29432 372.

 

Мария Славова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

 

Мая Добрева

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Кинезитерапия" и "Магистър" по специалността  "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност"

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 41; Тел.: +359 2 9432 267.

 

Мария Чомакова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 5, кабинет № 42; Тел.: +359 2 9432 304.

 

СЕКТОР „НАУКА“

Ръководител Сектор:

Станиела Петрова Кръстева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № , кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

 

Експерт:

Даниела Василева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.