За студенти

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,


БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101; BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД

 


 

Летен семестър на учебната 2017г / 2018г

Разписание за очни занятия по специалности за летен семестър на учебната 2017г / 2018г може да изтеглите от тук 

 


 

В папка "Студентско обучение" > в падащото меню > "Учебни ръководства"  - имате достъп до "БИОЕТИКА. Учебно ръководство" - за ползване в електронен вариант.