За студенти

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,


БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101; BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД

 

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Е ПО ПРИЛОЖЕН ГРАФИК 


 

В папка "Студентско обучение" > в падащото меню > "Учебни ръководства"  - имате достъп до "БИОЕТИКА. Учебно ръководство" - за ползване в електронен вариант.