University Administration Departments

РЕКТОР

проф.д-р Ваньо Иванов Митев

Телефон: 952 37 91, Факс: 953 28 16; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Секретар

Ели Георгиева Николова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъци, той и финансов контрольор

Десислава Руменова Йосифова

Телефон 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Икономист данъци, той и финансов контрольор

по чл. 68 – Мария Жекова Митева

Телефон 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Юрисконсулт 

Мариела Николова

Телефон 915 21 68; Кабинет: ет. Х, ет. ІХ, стая 2


Юрисконсулт

Гинзерова-Колева

Телефон 915 21 68; Кабинет: ет. Х, ет. ІХ, стая 2


Шофьор, т. и охранител

Петър Маринов Петров


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН"

 Главен секретар, т. и Р-л „УЕИОЦ”

доц. Алексей Йорданов Алексеев

Телефон: 915 21 70; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Административен секретар

Лилия Димитрова Сергеева

Телефон 915 21 40, 952 69 47; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4a


Технически организатор

Стоян Андреев Тодоров


Домакин, т. и деловодител

Надежда Данаилова Василева

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10/дясна


Технически изпълнител, т. и куриер

Мая Величкова Христова

Телефон 9152 127, Кабинет: ет. ет.ХІІ, стая 19а


Хигиенист

Жени Петрова Тушева-Саад

Надя Георгиева Величкова


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

Красимира Димитрова Маркова

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Главен счетоводител, заместник

Параскева Лазарова Златева

Телефон: 851 08 87, 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

Люба Йорданова Димитрова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Янка Кирилова Димитрова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Адриана Дим. Димитрова

Телефон: 9152 131; Кабинет: ет. Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

Цветанка Петрова Спасова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Марина Петрова Василева

Телефон: 9152 131; Кабинет: ет. Х, стая 28


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Йорданка Миткова Неделчева

Телефон: 915 21 26; Факс 915 21 26; Кабинет: ет. Х, стая 25


Касиер

Красимира Николова Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


Организатор по труда

Лиляна Илиева Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. Х, стая 24


Специалист „Човешки ресурси”

Йорданка Георгиева Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

Ръководител отдел

Марта Богомилова Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист „СО и ОП”

Радостина Иванова Михайлова

Телефон: 9152 111; Факс: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Икономист „ОП и СО”

Розалия Димитрова Балдаранова 

Телефон: 9152 122; Факс: 9515 087; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт 

Боряна Христова Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Лидия Любомирова Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

Даниела Стефанова Илиева

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт „КС”

Симона Кирилова Манолова

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Експерт „Дистанционно и УЕБ-базирано обучение”

проф. Ганка Петрова Косекова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/дясна


Програмист

Марио Василев Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/дясна


Програмист

Петя Тодорова Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/дясна


Програмист

Константин Василев Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/дясна


Технически сътрудник

Лилия Димитрова Сергеева

Телефон: 9152 140; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4a


ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. Андон Димитров Филчев

Телефон: 8510 892, 9152 151; Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/дясна


ОТДЕЛ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И УНИВЕРСИТЕТСКА ПОЛИТИКА”

Ръководител отдел

проф.Радослав Александров Гърчев

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Любомир Стефанов Стоянов

Телефон: 9152 138; кабинет ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Таня Светославова Тодорова

Телефон: 9530 651, 9152 143; кабинет ХІІ, стая 11/средна


Експерт

Екатерина Пенкова Христова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

Людмила Иванова Вангелова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

доц. Васил Дим. Димитров

Телефон: 9525 963; факс: 9152 167; Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/лява


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Ръководител отдел

Катя Стоянова Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясна


СЕКТОР "СДО НА СПЕЦ. с В.О. с ОКС "магистър", "бакалавър", "специалист""

Експерт

Веска Димова Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Маруся Петрова  Върбанова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Емилия Димитрова Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Татяна Иванова Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


Организатор

Райна Евгениева Джурова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


СЕКТОР „УБК - ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Ръководител сектор

д-р Стоянка Сим. Тодорова

Кабинет: ет. ХІІ, стая 2


Експерт

Надежда Г. Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Специалист

Снежана Колева Димитрова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. Сашка Руменова Попова

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „СТУДЕНТСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Ръководител отдел

д-р Росен Георгиев Радев

Телефон: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ХІІ, стая 15


Експерт

Люба Йончева Кирилова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ХІІ, стая 16


Експерт

Даниела Спасова Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ХІІ, стая 14


Експерт

Валентина Николова Герасимов

Телефон: 9152 148, Кабинет: ХІІ, стая 14


Инспектор

Нина К. Христова-Димитрова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ХІІ, стая 12


Инспектор

Люба Йончева Кирилова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ХІІ, стая 16


Технически сътрудник

Нина К. Христова-Димитрова

Телефон: 9152 123; Кабинет: ХІІ, стая 12


ЗАМ.РЕКТОР ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

проф.Генка Иванова Петрова-Ташкова

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ХІІ, стая 11


ОТДЕЛ ”НАУКА”

Ръководител отдел

д-р Гинка Боянова Бекярова

Телефон: 8510 877, 9152 150; Кабинет: ХІІ, стая 17


Експерт

Даниела Вл. Герасимова

Телефон: 9152 139; Кабинет: ХІІ, стая 9/средна


Инспектор

Олга Иванова Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 12


Инспектор

Любка Симеонова Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Юлия Рачева Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


ОМП

д-р Ст. Станев

Телефон: 9541 183, 9152 154; Кабинет: ІV, стая 35


Охрана на труда

Георги Стоянов

Телефон: 9152 139; Кабинет: ХІІ, стая 9/средна