Medical College - Sofia

Директор
Доцент Вихрен Петков, дм
Тел: 02/ 952 33 65

Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46 25

 

ИНФОРМАЦИЯ
за ликвидационните семестриални и държавните изпитни сесии
за специалностите
"Зъботехника", "Масажист", "Рехабилитатор"
"Медицински лаборант", "Помощник-фармацевт", "Санитарен инспектор"
За да отворите или изтеглите информационния файл кликнете върху съответната специалност.