Faculty of Dental Medicine

        Д е к а н
Проф. д-р Доан Зия
тел.:(+359 2) 9522818

Адрес:1431 София,
бул. "Св.Св. Георги Софийски" 1
Телефонна централа: (+359 2) 952 05 53
Телефон: (+359 2) 952 05 59
Факс: (+359 2) 952 15 06
e-mail: info@stomfac.org

 

Факултетна канцелария:
тел.: (+359 2) 952 22 10
Студентска канцелария:
тел.:(+359 2) 954 29 09
Канцелария следдипломно обучение:
тел.:(+359 2) 952 37 38

 

Заместник декан по научната работа и СДО
Проф. Радомир Угринов, дмн
тел.: (+359 2) 952 60 34 
Заместник декан по учебната работа
Доц. д-р Милена Пенева, дм
 тел.: (+359 2) 954 12 02 
Заместник декан по лечебно-диатностичната дейност
Доц. д-р Красимира Янева, дм
тел.: (+359 2) 954 27 45