Faculty of Medicine

                                                  

                                        Декан
                          Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н 
   Медицински факултет - http://www.medfac-sofia.eu    

                 София 1431, Бул. Георги Софийски № 1,
                       тел. 02 952 10 46; 02 952 03 37
                 Студентска канцелария: тел. 952 05 22
              Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти
                      и специализанти: тел. 952 04 34
               Заместник декан по учебната дейност
                    Професор д-р Иван Митов, дмн
           Заместник декан на чуждестранните студенти
               Професор д-р Лъчезар Трайков, дмн
            Заместник декан за следдипломно обучение
                  Доцент д-р Йорданка Узунова, дмн
          Заместник декан по наука и международно
                           сътрудничество 
                   Професор д-р Кунчо Кунев, дмн
 

                                                  

                                        Декан
                          Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н 
   Медицински факултет - http://www.medfac-sofia.eu    

                 София 1431, Бул. Георги Софийски № 1,
                       тел. 02 952 10 46; 02 952 03 37
                 Студентска канцелария: тел. 952 05 22
              Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти
                      и специализанти: тел. 952 04 34
               Заместник декан по учебната дейност
                    Професор д-р Иван Митов, дмн
           Заместник декан на чуждестранните студенти
               Професор д-р Лъчезар Трайков, дмн
            Заместник декан за следдипломно обучение
                  Доцент д-р Йорданка Узунова, дмн
          Заместник декан по наука и международно
                           сътрудничество 
                   Професор д-р Кунчо Кунев, дмн