Medical University-Sofia Research Affairs Department

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 59, т. Б и чл. 61 от Правилника за кандидатстване и провеждане на докторантура в МУ-София и Решение на Академичния съвет на МУ-София отдел „Наука” ОРГАНИЗИРА за докторантите двуседмичен курс по „Методика на научните изследвания” и „Медицинска статистика”.
Занятията ще се провеждат в две групи, състоящи се от 25 лица, в периода 09 – 21 НОЕМВРИ 2009 г.

Курсът ще завърши с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София, и ще се зачита за допълнителен изпит по индивидуалния учебен план. Обучението ще се извършва в извън работно време за базите, обучаващи докторанта (катедра, клиника, секция лаборатория).
Място за изнасяне на лекциите – Факултет по обществено здраве, ул. „Бяло море” № 8, зала № 8 – втори етаж на поликлиниката на УМБАЛ „Царица Йоанна”-ЕАД.
Такса за правоучастие: ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ – 40 лв., ЗА ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ И ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 100 лв., за докторанти от външни научни организации – 100 лв.

Моля в срок до 30 октомври 2009 г. всички, които проявяват интерес за участие в курса, да изпратят потвърждение на e-mail адрес – muscience@abv.bg.

За допълнителна информация – телефон (02) 953 06 51 или (02) 91 52 143 – Олга Велкова.


 Ректоратът на Медицински университет – София СЪОБЩАВА, че в чест на Деня на народните будители на 28 октомври 2009 година ще се проведе тържествена церемония за връчване на НАГРАДА ‘SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”

Повече информация тук