Projects

Тук се съхранява информацията за финансираните от МУ-София проекти

Финансирани проекти от бюджета на Медицински университет - София през 2007

                                                          ГРАНТ 2007 

                                                          Млад изследовател

Финансирани проекти от бюджета на Медицински университет - София през 2006

Грант 2006                                    Млад изследовател