Research Ethics

 

1. ПРАВИЛНИК за работата на Комисията по Етика на научните изследвания в Медицински университет – София –

изтегли файл Pravilnik new.doc

2. ИНФОРМАЦИЯ Относно: ЕТИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ по проект на тема” …………….” –

изтегли файл Table.doc

3. ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, изисквани при представяне на научна разработка или проект, предвиждащи изследвания върху животни, за етична оценка в КЕНИМУС -

изтегли файл Documenti a.doc

4. ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ изисквани при представяне на научна разработка или проект с участието на хора, за етична оценка в КЕНИМУС –

изтегли файл Dokumenti h.doc

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи научни изследвания върху животни –

изтегли файл obrazec zajavka a.doc

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ и ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи научни изследвания с участието на хора – 

изтегли файл obrazec zajavka h.doc

7. СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА за разглеждане и ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЖИВОТНИ -

изтегли файл st procedura a.doc

8. СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА за разглеждане и ФОРМИРАНЕ НА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи НАУЧНИ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -

изтегли файл st procedura g.doc

9. СТАНДАРТНА ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА за разглеждане и ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С УЧАСТИЕТО НА ХОРА -

изтегли файл st procedura h.doc

10. КАРТА ЗА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи експерименти с лабораторни животни -

изтегли файл KARTA animals.doc

11. КАРТА ЗА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи научни генетични изследвания –

изтегли файл Karta gene.doc

12. КАРТА ЗА ЕТИЧНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА на научни разработки и проекти, предвиждащи научни изследвания с участието на хора –

изтегли файл KARTA humans.doc