International Integration and Project Funding

Подробна информация за отделите в МУ-София можете да намерите, ако последвате връзката "Структура" на университета.

За да прочетете информацията на английски език, моля последвайте връзката "English version" в горната част на портала.