Competitions

КОНКУРС за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2009 година

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ-СОФИЯ – 2009”

Информация, относно УСЛОВИЯ и РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук
Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Допълнителна информация на тел. 91-52-150, 851-08-77 – д-р Гинка Бекярова и тел. 91-52-139 – Даниела Герасимова.


КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2010 година:

ГРАНТ ‘2010

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите:

  • от тук - за научни екипи базирани в структурните звена (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина и Факултет по обществено здраве) на МУ-София
  • от тук - за научни екипи базирани в Университетските болници

Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите:

  • от тук - за научни проекти с базова организация структурни звена на МУ-София
  • от тук - за научни проекти с базова организация Университетски болници

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Любка Колева.
 

МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ‘2010 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

Информация, относно УСЛОВИЯ И РЕД за участие в конкурса може да изтеглите от тук
Образец на форма за научноизследователски проект може да изтеглите от тук

Допълнителна информация на тел. 91-52-160 – Юлия Атанасова.