PhD Students

П Р А В И Л Н И К

ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ДОКТОРАНТУРА
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ


изтегли в Word документ

REGULATION

FOR TAKING A DOCTORAL DEGREE
AT MEDICAL UNIVERSITY OF SOFIA


download in Word document

    За информация тел. 953 06 51; 9152 143 или 851 08 77