Entrance Examinations

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

За специалностите на Медицински Колеж „Й.Филаретова”-София:

ОТ 16 ЮЛИ  до  24 ЮЛИ 2009 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ и МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР ЕРГОТЕРАПЕВТ:

БИОЛОГИЯ    07.07.2009 г.
ХИМИЯ             14.07.2009 г.

   
За специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София:
Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график от 25.07.2009 г. до 29.07.2009 г.
Моделиране 30.07.2009 г.


Съгласно Решение на МС № 361 от 16.05.2009 г. през уч. 2009/2010 г. за Медицински университет- София бяха утвърдени следните бройки:
Магистър:      
Медицина            168 бр.
Дентална медицина    100 бр.
Фармация            144 бр.
                
Бакалавър: Медицински рехабилитатор ерготерапевт – 20 бр.
         / в Медицински факултет /   

Във Факултет по обществено здраве:
         
Обществено здраве - 90 бр. редовно обучение; 90 бр. задочно обучение
Медицинска сестра - 70 бр.
Акушерка - 30 бр.

Във Филиал - Враца:
Медицинска сестра - 70 бр.
Акушерка - 20 бр.

Професионален бакалавър – в Медицински колеж „Й.Филаретова”:
За всички специалности – 340 бр.