Postgraduate Studies

НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Следдипломното обучение се провежда по ред и условия, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването
Следдипломното обучение включва:
• специализация
Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми за определен срок, която приключва с полагане на изпит пред държавна изпитна комисия.
• продължителна квалификация
Продължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на професия. Под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност, програми за дистанционно обучение. За продължителна квалификация се счита и участието в семинари, конгреси, конференции, симпозиуми и др.