Полезни връзки

За повече информация за стаж и работа засега посочваме тази връзка http://www.jobtiger.bg
В тази рубрика Центърът за кариерно развитие ще положи усилия да ви осигури повече полезни връзки.
 

Осъществени дейности от Кариерен център при МУ-София
 
 • На 06.11.2008 г. в Ректората на МУ-София кариерният център проведе среща с представители от Агенцията по заетостта в Република България и EURES мрежа за насърчаване на мобилността в Германия.
Срещата беше организирана с цел осигуряване на заетост и посредничество за търсещите работа лица от страните членки на Европейската икономическа зона, както и информация относно възможностите за работа и за живот на лекари в Германия.
 
EURES е мрежа, която подпомага и съдейства за свободното движение на търсещите работа в рамките на Европейския съюз.

EURES предоставя основни услуги като:
 • осигуряване на информация, консултации и посредничество за търсещите работа лица, както и информация относно възможностите за работа и за живот в съответната приемаща страна;
 • съдействие на работодателите, които желаят да наемат работници от други страни;
 • предоставяне на препоръки, напътствия и съвети на търсещи работа и работодатели в пограничните региони;
Получили сме предложения и сме ги предоставили на студентите от Католически клиники в Северен Рейн за 4 свободни работни места в старчески домове, лечебен център за майки и деца, за амбулаторни грижи, аптеки и др. Предоставили сме възможности за лекари специалисти по „Урология”, „Кардиология”, „Хирургия”.
 • Поместили сме информация за създадена международна магистърска програма по молекулярна медицина към клиника Charite – Берлин, Германия. Програмата е двугодишна, безплатна е и се провежда на английски език. Подходяща е за студенти, които са получили степен „бакалавър” по естествени науки или подобни образователни дисциплини, както и за студенти, които са завършили висше медицинско учебно заведение.

 

Компанията е основана преди повече от 20 години и е един от водещите специалисти на Европейския пазар по отношение осигуряването на персонал.
 
Trenkwalder International навлиза на пазара в България през 2007 година. Нейният основен бизнес е повременна заетост – предлага всички видове услуги за повременна заетост в различни сфери. Предлага услуги като: постоянно назначение, тренинги, професионална преквалификация, рекламиране на вакантни позиции, тестове, директен контакт с кандидатите за работа на квалифицирани консултанти и асистенти. Предимствата, които предлага компанията са: предлагане на работа в страната и чужбина; работа при известни топ-фирми; намиране на работа в рамките на няколко дни.
 
Осъществихме надеждни партньорски взаимоотношения с екипа на Trenkwalder International за повременна заетост на студентите от МУ – София.
 • Работим съвместно и с Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в цялата страна. През месеците ноември и декември сме обявили вакантни места за лекари, здравни инспектори, фелдшери и медицински лаборанти към РИОКОЗ-Пазарджик.
 
 • Чрез нашия кариерен център „RIVIERE CONSULT ASSOCIES” дава професионални възможности за реализация на български лекари във Франция.
RIVIERE CONSULT ASSOCIES подпомага различни учреждения за набирането на кадри – специалисти в медицинския сектор. Компанията работи с държавни и частни болници, клиники и кабинети. Тя е посредник при кандидатурата и се ангажира с посрещане на клиентите, подготовката на нужните документи, автобиография и мотивационно писмо на френски език и формалностите по настаняването им. 
RIVIERE CONSULT ASSOCIES има офис само във Франция.
 
 • Работим съвместно и с най-новият портал за работа JobSpace.
JobSpace предлага:
 • най-актуалните обяви за работа от най-перспективните компании в България;
 • полезни съвети, новини и коментари от областта на човешките ресурси;
 • резултати от актуални проучвания – в какви граници се движат заплатите за различните професии, какви бонусни схеми предлагат фирмите и др.;
Чрез тях обявихме места за работа в аптеки, търсещи фармацевти и помощник фармацевти. Вакантни места за стоматологична сестра, зъботехници и санитари към  дентален център в София, които са заети от новозавършили наши студенти.
 
 • Кариерният център съвместно с мениджър от вестник „Капитал” осигури безплатна доставка и постави стойки за вестниците „Капитал” с приложение „Кариери”, вестник „Дневник” и пътеводител за студенти „Моята кариера”  в Медицински и Фармацевтичен факултет при свободен достъп до студентите.