Международна дейност

В резултат на разширени международни контакти нараства научната активност на творческия колектив на Факултета. Преподавателите са ръководител или участници в програми по проекти на ЕС, ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, TEMPUS, PHARE, LEONARDO DA VINCI, WIROLD BANK, WHO, PACT OF STABILITY (PH-SEE), METANET, EU FPs и др.
Преподавателите от факултета са експерти или членове в редица научни съюзи и организации в чужбина като: International Epidemiological Association, International Bioethics Institute, Biostatistics Unit of Medical Research Council in Cambridge, ASPHER, EUPHA, EHMA, MATRA, Световна банка, WHL, Cardiology section of the UEMS, Adviser Board International WHO, SWHO, Европейско общество по философия на медицината и здравеопазването, Научноизследователска група към ЮНЕСКО за България по биоетика, Американска асоциация по биоетика, Хейстингс център Ню Йорк, Professional Women’s Advisory Board – American Biographical Institute, СЗО по проблемите на здравната политика, първичната здравна помощ, здравна промоция, реформите в здравеопазването и др.
Поддържат се контакти с водещи академични структури в областта на общественото здраве във Великобритания, Холандия, Франция, Белгия и Германия. Изборът на Факултет по обществено здраве за домакин на последната среща за Югоизточна Европа на ASPHER е доказателство за висока оценка и международна известност.