Classifieds

За вас, студенти!
Австрийско-Български летен колеж ‘2006
14 август – 4 септември 2006 година
Благоприятна възможност за езиково обучение

Дванадесетият Австрийско-Български летен колеж дава благоприятна възможност на студенти от България и Австрия да изучават езика на другата страна. В програмата ще бъдат включени по 20 студенти от България и от Австрия. Разходите за обучение, нощувки, закуска и обяд, екскурзии, се осигуряват чрез стипендия на Австрийското федерално министерство за образование, наука и култура.

Летният колеж ще се проведе във Варна и Велико Търново и е с продължителност 3 седмици. В преподаването се прилагат интерактивни методи за изучаване на чужди езици. Всекидневните контакти с австрийските участници гарантират приложение на наученото веднага. Екскурзиите до туристически обекти и беседите на актуални теми са предпоставка за интересни и полезни дискусии, както и за по-доброто взаимно опознаване в неформална среда.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са редовни студенти от всички специалности, с изключение на филологически с изучаване на немски език.
2. Да са изпратили в срок следните документи за кандидатстване:
• Попълнен формуляр – вж. http://www.aso.zsi.at/bul/bulgarisch1.html
• СV – обем 1 страница
• Актуална академична справка (копие или оригинал)
• Копие от дипломата за средно образование или документ, доказващ изучаването на немски език от изкарани курсове – ниво, брой часове
• Портретна снимка
Критерии за избор:
• Мотивация за участие
• Успех от следването
Нe се допускат за включване студенти, които следват немска филология, завършилите немска гимназия или гимназия с усилено изучаване на немски език. Ще бъда приемани само студенти, изучавали немски език от 150 до 500 учебни часа!

Документи се приемат от 1 май до 1 юни 2006 г. на адрес:
Austrian Science and Research Liaison Office – ASO Sofia
Ул. Московска 5
София 1000
Резултати и допълнителна информация кандидатите ще получат след 20 дни.
Информация по телефона няма да бъде предоставяна.
Организатор от австрийска страна е д-р Йозеф Фогл: е-mail: Josef.vogl@osi.ac.at

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ежегодно правителството на Финландия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение, специализация или научни изследвания за чужденци, чиито кандидатури са официално представени от правителствата на техните държави. МОН  обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Ежегодно правителството на Кралство Норвегия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение или специализация за чужденци, чиито кандидатури са официално прествани от правителствата на техните държави. МОН обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Шведският институт обявява конкурс за стипендии за гостуващи студенти и изследователи в шведски университети и колежи за академичната 2006/2007 г. Български граждани могат да кандидатстват индивидуално, в рамките на международен конкурс. Няма национални квоти.

Условия за кандидатстване, необходими документи и съответните срокове може да намерите на адрес:  http://www.minedu.government.bg http://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-раздел - раздел КОНКУРСИ