Септемврийска поправителна сесия 2016/2017

МНОГО ВАЖНО!!! 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 УЧЕБНА 2016 / 2017 Г

 

Бакалавър - – редовно, задочно

 специалност „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

специалност „КИНЕЗИТЕРАПИЯ”

специалност „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

специалност „АКУШЕРКА”

 специалност „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

Магистър - – редовно, задочно

специалност „ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”

специалност „ ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ”