Септемврийска поправителна сесия

МНОГО ВАЖНО!!! 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 УЧЕБНА 2017 / 2018 Г

 

Бакалавър - – редовно, задочно

 специалност „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

специалност „КИНЕЗИТЕРАПИЯ”

специалност „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”

специалност „АКУШЕРКА”

 специалност „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”