Кандидат-студенти

Информация за кандидат студенти за учебната 2019/2020 година!

 

Факултет по обществено здраве при Медицински университет-София организира предварителни кандидат-студентски изпити за специалности

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“- редовно обучение 

 „Обществено здраве и здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовно и задочно обучение 

Срок за подаване на заявления: от 19.03.2019г. до 22.03.2019г. 

Изтегляне на заявление

 

Писмените изпити ще се проведат на: 30.03.2019г.(събота) от 10,00ч., както следва:

-        Тест по етика и право за специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

-        Тест по биология за специалности „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“

 

Условия за провеждане на предварителните изпити:

Кандидат-студентите заплащат такса от 70,00 лв. за явяване на първи изпит - тест.

 Получената оценка от проведения предварителен писмен изпит дава две възможности на кандидат-студентите:

1.     Ако получената оценка от писмения изпит е положителна, тя се запазва и кандидат-студентът се явява само на втория - устен изпит в рамките на редовната КСК 2019 г., като заплаща само 30,00 лв. за явяване на втори - устен изпит.

2.     Ако получената оценка от писмения изпит не е достатъчна за кандидат-студента, тя се анулира и лицето се явява отново на писмен изпит-тест в рамките на редовната КСК 2019 г., като заплаща отново сумата от 70,00 лв. (за първи изпит) и 30,00 лв. за всеки следващ изпит.

 

За допълнителна информация: http://foz.mu-sofia.bg/   

 02/ 94 32 292 (за специалности „медицинска сестра“ и „акушерка“),

  02/ 94 32 304 ( за специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт“)

 02/ 94 32 372 (за специалност „лекарски асистент“) и 02/ 94 32 267 (за специалност „кинезитерапия“)

 

 

 Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2019/2020 г. е в процес на изготвяне

 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 25.06.2019г. до 29.06.2019 г.(вкл.), от 9,00 до 16,00 ч.

 

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",

УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;

ТЕЛ. 02/9432  вътрешни: 304, 292, 267, 127, 372, 216

 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

01.08.2019г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

от 02.08.2019г. до 05.08.2019 г., от 9.00 до 16.00 ч.

 

 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МУ - СОФИЯ

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за Държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката, като провежда обучение по различни специалности.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 

 

 

 

За студенти

 УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА 

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101; BIC: BPBIBGSF 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД 

 


Летен семестър на учебната 2017г / 2018г

Разписание за очни занятия по специалности за летен семестър на учебната 2017г / 2018г може да изтеглите от тук 

 


В папка "Студентско обучение" > в падащото меню > "Учебни ръководства"  - имате достъп до "БИОЕТИКА. Учебно ръководство" - за ползване в електронен вариант.