Кандидат-студенти

Информация за кандидат студенти за учебната 2018/2019 година!

 Справочникът за прием на студенти във Факултета по обществено здраве за учебната 2018/2019 г. е отпечатан и наличен във Факултета по обществено здраве, кабинет № 50, от 9,00 до 16,00 ч. 

Адрес :  София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;

Факултетът  по  обществено здраве при Медицински университет-София провежда обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“,  „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“,  „Кинезитерапия“  и  „Лекарски асистент“.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

Бакалавър“, редовна форма на обучение по специалностите:

„Магистър“, задочна форма на обучение по специалностите:

„Магистър“,  дистанционна форма на обучение по специалностите:

 

Адрес :  София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;

тел. +359 2 9432 304;    +359 2 9432 292                        

 ДЕКАН: проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 26 ЮНИ до 30 ЮНИ 2018 г.(вкл.), от 9,00 до 16,00 ч.

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ",

УЛ."БЯЛО МОРЕ" № 8, ЕТ. 5;

ТЕЛ. 02/9432  вътрешни: 304, 292, 267, 127, 372, 579

 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

01.08.2018г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ: 

от 02.08.2018г. до 05.08.2018г., от 9.00 до 16.00 ч.

 

 

За студенти

 УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА 

IBAN: BG 47 BPBI 79403163982101; BIC: BPBIBGSF 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД КЛОН СОФИЯ – ГРАД 

 


Летен семестър на учебната 2017г / 2018г

Разписание за очни занятия по специалности за летен семестър на учебната 2017г / 2018г може да изтеглите от тук 

 


В папка "Студентско обучение" > в падащото меню > "Учебни ръководства"  - имате достъп до "БИОЕТИКА. Учебно ръководство" - за ползване в електронен вариант.