За нас

 

 

Мисия

•    Да съдейства отговорно и креативно за изграждането на методологическа база за образователни и научно изследователски дейности в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт.

•    Да изгради капацитет от специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят по-добър достъп до подходящо, устойчиво и с високо качество здравеопазване.

•    Да създаде нова генерация здравни политици и мениджъри, подготвени за предизвикателствата на динамично формиращият се пазар на здравни услуги, носители на предприемачески дух и зачитащи универсалните етични принципи на здравеопазната практика.

•    Да осигури непрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри в модернизацията на българското здравеопазване.

•    Да промени традиционният медико-биологичен образ на медицинските знания и да пренесе методите на социалното познаване зад границите на клиничната медицина.

История

Първите стъпки: Новият Факултет по Обществено здраве е основан през 2001 г. с подкрепата на Пакта за стабилност. Факултетът е в структурата на Медицинския Университет - гр. София, най-старата и най-авторитетната академична организация в областта на медицината и здравеопазването в България. Предпоставки Факултетът е създаден чрез обединение на бившата катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт и факултета по Здравни грижи

Цел

Интеграция и създаване на единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве Създаване на нова генерация здравни мениджъри с умения, адекватни на европейските стандарти и с нов, плуралистичен управленски стил. Осигуряване на интелектуална и методическа подкрепа на здравните политици и лидерите на организационната промяна в българската система на здравеопазване. 

Pъководство и състав на факултета
Декан: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
Зам. Декан по учебната дейност: Проф. Магдалена Александрова, дм.
Зам. Декан по научната дейност: Проф. д-р Невена Цачева, дм
Зам. Декан по СДО: Проф. д-р Красимир Визев, дм
Зам. Декан по международна дейност и проекти: Проф. д-р Каролина Любомирова, дм
 
За повече информация се обръщайте на адрес: ул."Бяло море" № 8
За контакти тел: 02 / 9432 304 

Факултетският екип включва висококвалифицирани академични лектори и експерти на национално равнище с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт. Те са автори на редица значими изследвания, книги и учебни ръководства. Някои от тях са консултанти в Парламента и Министерството на здравеопазването. От месец ноември 2001 година по инициатива на ФОЗ започна издаването на списание "Здравен Мениджмънт".

 

 

Катедри

Почивна база

Почивната база на Медицинския университет се намира в гр. Китен, община Приморско, на брега на Южния плаж (само 77 стъпала към плажа и 50 метра от центъра на града).
Базата разполага с 24 броя стаи с три легла и 6 стаи с 2 легла със собствен санитарен възел, бунгала 23 броя с три легла и 7 броя бунгала с по две легла с общ санитарен възел.
Почиващите могат да ползват още стол за хранене, който предлага разнообразна и вкусна храна, бюфет за безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, чай, бира и захарни изделия.
В двора на базата е разположен кът за почивка, детска площадка, маса за тенис, беседка.

Общежития и столове

СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ

Блок №6 в кв. „Лозенец”, ул. Плачковица №19, 8-етажен, разположен в парк, с по две стаи за по двама души с общ кухненски бокс и баня, както и със светли и обновени читални на всеки етаж. Парно отопление. Блокът разполага общо с 217 стаи или с 434 легла. В партерния етаж можете да ползвате фризьорски салон, магазин за хранителни стоки, Интернет клуб, кафе-аперитив, медицински кабинети.

Блок № 11 в Студентски град, 8-етажен, предлага общо 222 двойни стаи за двама души с обща баня и тоалетна или 444 легла. Парно отопление. На партерния етаж можете да ползвате Интернет клуб и заведение за обществено хранене. Намира се в непосредствена близост до заведения, аптека, поликлиника, магазини.

Блок №25, разположен в центъра на Студентски град до зала „Христо Ботев”, 8-етажен, предлага 200 двойни стаи със самостоятелна баня и тоалетна. Парно отопление. На партерния етаж се намират фризьорски салон и магазин за хранителни стоки, а около него са разположени най-атрактивните заведения в Студентски град.

Блок №40 Б, 8-етажен, с общо 109 стаи за по двама души с баня и тоалетна или общо 218 легла. Парно отопление. Пространството около блока представлява поддържана градина с детска площадка. В същия блок се помещава администрацията на база „Студентски столове и общежития”, както и заседателната зала на Студентския съюз.

Блок №53 А, 8-етажен, определен изцяло за семейни двойки, разполагащ със 77 апартамент-гарсониери с балкони и със 7 стаи за по двама души със самостоятелна баня и тоалетна. Парно отопление.

Блок №56 А, 8-етажен, разполагащ с 36 гарсониери за семейни двойки, 63 боксониери, 14 стаи за по двама души, без балкон и 14 единични стаи, общо 276 легла. Парно отопление. Предназначен е за настаняване на семейства без и с деца, на специализанти и докторанти. На партерния етаж се намират едни от най-добрите заведения в Студентски град, магазини, фризьорски салон. В съседство е стол №170 на Медицински университет.

Блок №56 Б, 8-етажен, разполагащ с 35 гарсониери за семейни, 63 боксониери, 21 стаи за двама и 7 единични стаи с общ брой на леглата 280. Парно отопление. В блока се намира напълно обновения и приветлив стол №170, в който можете да се храните на обяд и вечер. В блока има книжарница, Интернет клуб, лечебeн цeнтър, магазин за хранителни стоки, обществена пералня.

Блок №7, 12-етажен, находящ се в началото на Студентски град, разполагащ с 264 двойни стаи с общ кухненски бокс, баня с тоалетна и 196 стаи с по две легла, или общо 528 легла. По традиция стаите се предоставят на Медицинския колеж и на Библиографския институт. Парно отопление. На партерния етаж можете да ползвате Интернет клуб, магазин за хранителни стоки, игрална зала. В блока се намира и собствената пералня на Медицинския университет.

Общежитие „Медик” се намира в блок 40 Б, ниско тяло. Заема четвърти и пети етаж. Разполага с 16 стаи, всяка от която с по две легла, баня със санитарен възел, облицована с теракота. На всеки етаж има фоайе за разговори и кът с телевизор. Цените са с ДДС, както следва: двойна стая за неучащи – 10 лв., единична стая за неучащи – 12 лв., двойна стая за студенти и кандидат студенти – 8 лв., единична стая за студенти и кандидат студенти – 10 лв., двойна стая за чуждестранни студенти и граждани – 15 лв., единична стая за чуждестранни студенти и граждани – 20 лв.


СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

Стол №8 в центъра на Медицински университет предлага богат всекидневен избор на 4 – 7 комплексни менюта с грамажите и калоричността от студентския рецептурник на цена – 1 лев. Дневното кафене към стола продължава да работи и след 14 часа. Салонът на стол №8 е на разположение за всякакви студентски тържества и събрания с готовност за вечерно приготовление на храна и обслужване. За преподаватели и служители на МУ цената на обяда от три ястия е 2.16 лева.

Стол №170 на МУ се намира в блок 56 на студентските общежития в Студентски град. Изборът е между 4-7 менюта на обяд и вечеря на цената на студентски купон от 1 лев. Преподаватели и служители се хранят за 2.16 лева.

Стол №77 е извън територията на Студентски град и е предназначен за храненето на курсистите преди всичко на Библиографския институт. Помещава се в сградата на института, находящ се на бул. „Цариградско шосе” срещу печатница „Г. Димитров”. При желание е на разположение на всички студенти. Студентското хранене е на цена 1 лев, а за служители и преподаватели – 2.16 лева.

В сградата на блок №40 Б се намира кафе-клуб „Медик” с гледка към парка пред блока. Предлага идеални удобства за срещи, разговори и разтоварване. Конферентната зала до кафе-клуба е на разположение за студентски срещи, пресконференции, лекции.

Управление

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) на Факултет по обществено здраве е колективен орган за управление на факултета.

ОС се състои от членовете на академичния състав на МУ – София, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 75%, а представителите на докторантите и студентите – най-малко 15% от състава на ОС.

Структурният и численият състав на ОС и редът за избиране на представителите по квоти се определят от действащия Факултетен съвет (ФС).

Деканът и заместник-деканите не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на ОС.

Общото събрание има следните основни правомощия:

-      Избира с тайно гласуване за срока на мандата си от хабилитираните си членове председател и заместник-председател на ОС;

-       Избира с тайно гласуване хабилитирано лице за Декан на Факултета;

-       Определя структурния и числения състав на Факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите Деканът е по право член на Факултетния съвет;

-       Приема годишния отчет на Декана за дейността на Факултета и за развитието на академичния състав

-       Обсъжда, променя и отменя решения на Декана или на Факултетния съвет;

-       Приема решения за бъдещата работа на Факултета.

Общото събрание се свиква най-малко един път годишно.

Общото събрание се свиква от неговия председател с предложение за дневен ред:

1.      По искане на ФС;

2.      По искане на Декана;

3.      При писмено искане на най-малко 1/4 от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането при председателя на ОС;

4.      По искане на Ректора.

Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от редуцирания му състав /кворум/. Ако на обявената дата няма кворум, в срок от една седмица, но не по-рано от 3 дни, се насрочва ново заседание. То е законно, ако членовете му са редовно поканени и присъстват не по-малко от половината от списъчния състав.

 

 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Факултетният съвет (ФС) е колективен орган за управление на Факултета, състоящ се от най-малко 25 члена и включващ представители на академичния състав на МУ – София, на студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете му са хабилитирани лица. Зам. деканите, ръководителите на катедри и ръководителите на научни звена на факултетно подчинение, които не са членове на ФС, участват в заседанията му със съвещателен глас.

Председател на Факултетния съвет е Деканът. Секретар е ръководителят на факултетната канцелария, освен ако ФС не реши друго.

Факултетният съвет се свиква от Декана с предложение за дневен ред:

1.      Най-малко два пъти на семестър;

2.      При писмено искане на най-малко 1/4 от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането;

3.      По искане на Ректора;

Факултетният съвет формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.

Факултетният съвет има следните правомощия:

-       Избира с тайно гласуване заместник-деканите и утвърждава избраните от катедрените съвети ръководители на катедрите; предложението за броя и кандидатурите на заместник-деканите се прави от Декана;

-       Прави предложение пред Академичния съвет на МУ – София за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от Факултета, както и на специалности и специализации, и за обявяване на конкурси за попълване на академичния си състав; Решенията по тези предложения се взимат с обикновено мнозинство от списъчния състав;

-       Взема решения по учебната дейност на Факултета;

-       Приема квалификационни характеристики и учебни планове, взима решения за изменения в тях в рамките на предоставените му от Академичния съвет пълномощия и приема и утвърждава учебни програми;

-       Обсъжда и утвърждава разпределението на финансовите и материалните ресурси;

-       Взема решения за попълване и професионално усъвършенстване на академичния състав на факултета, включително чрез конкурси, докторантури, специализации и др.;

-       Хабилитирания състав на Факултетния съвет провежда избори с тайно гласуване за даване на научни звания, ако има такива права;

-       Взема решения с тайно гласуване за обявяване на конкурси, зачисляване и обучение на докторанти;

-       Обсъжда планове за издаване на учебници и учебни пособия; осъществява процедури по отпечатването им в съответствие с приет от Академичния съвет правилник;

-       Обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав и при необходимост ги предлага на Рекотар за решение;

-       Ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав, както и неговата научна продукция;

-       Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции;

-       Прави предложение пред Академичния Съвет (АС) за продължаване на трудовия договор на хабилитирани преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО;

-       Предлага на Ректора за освобождаване от длъжност на членове на академичния състав: по тяхно искане; когато не може да им се осигури изпълнение на преподавателската дейност и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина; при доказано по установения ред плагиатство в научни трудове; при две последователни отрицателни атестации; при извършване на провинения, даващи основание за дисциплинарно уволнение.

Заседанието на Факултетния съвет е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от редуцирания му списъченсъстав. Гласуването е явно, освен при избор на ръководни длъжности и ако Факултетния съвет не реши друго. Заседанията се протоколират. Протоколите от заседанията се публикуват на електронната страница на Факултета, освен ако ФС не реши друго.

 

Факултетният съвет започва дейността си след избиране на най-малко 2/3 от състава му при спазване на изискванията за структурата му, което се приема за списъчен състав на ФС.

  

 

 

 

ДЕКАН И ДЕКАНСКИ СЪВЕТ

 
 
Деканът има следните основни правомощия и задължения:
 

 

-       Представлява Факултета и го ръководи в съответствие със законите, правилника на МУ – София, решвеждането на учебната дейност във Факултета;

 

-       Осигурява и контролира провеждането на учебната дейност във Факултета;

 

-       Решава студентски въпроси или ги внася за обсъждане в Деканския съвет;

 

-       Организира и ръководи изготвянето, приемането и утвърждаването на учебни планове и учебни програми;

 

-       Отговаря за изработването на стратегия за научно и учебно развитие на факултета в области, отговарящи на профила на Факултета;

 

-       Контролира и подпомага цялостната дейност, осъществявана в рамките на Факултета;

 

-       Съдейства за професионалното развитие на академичния състав и останалия персонал;

 

-       Организира своевременното разработване и издаване на учебна литература;

 

-       Разпорежда се с предоставените финансови и материални ресурси на Факултета;

 

-       Подписва или утвърждава издаваната от Факултета документация;

 

-       Издава вътрешни факултетни заповеди;

 

 В дейността си Деканът се подпомага от консултативен орган Декански съвет /заместник-декани, главен счетоводител, началник на канцелария/ и разширен декански съвет /Декански съвет и ръководителите на катедри/.

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРЕН СЪВЕТ

 
Катедреният съвет (КС) на една катедра се състои от всички членове на академичния й състав.
 
КС се свиква и председателствува от Ръководителя на катедрата или при писмено искане на най-малко ¼ от състава му, в 14-дневен срок от депозиране на искането, както и по искане на Декана. Заседанието на Катедрения съвет е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от имащите право на глас. Списъчният състав на Катедреният съвет се редуцира с отсъстващите по болест или в чужбина, но не повече от ¼ от членовете му. Ако на обявената дата няма кворум, в срок до една седмица се насрочва ново заседание.

 

 Катедреният съвет има следните правомощия:

 

-       Избира с тайно гласуване и предлага пред съвета на основното звено за утвърждаване Ръководител на катедра;

 

-       Възлага учебна дейност на академичния състав, отговаря за развитието на този състав, за качеството на учебния процес и за материалната база на катедрата;

 

-       Разработва учебни планове и програми;

 

-       Прави предложения за издаване на учебници и учебни помагала;

 

-       Обсъжда и стимулира научната дейност на катедрата;

 

-       Провежда научни семинари;

 

-       Обсъжда професионалното развитие на членовете на катедрата и прави предложения пред съвета на основното звено за конкурси за попълване на академичния състав;

 

-       Прави предложения за повишаване в длъжност, за обявяване на конкурси за получаване на научни звания и за зачисляване в докторантура;

 

-       Провежда вътрешни защити на дисертационни трудове; обсъжда индивидуални планове и доклади на докторанти и специализанти; прави предложения за избор на рецензенти;

 

-       Взема решения за използването на предоставените финансови и материални ресурси;

 

-       Обсъжда дисциплината и академичната етика на членовете на катедрата и при необходимост излиза с предложения;

 

-       Приема вътрешни правила;

 

-       Избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции;

 

-       Прави предложение пред ФС за откриване и закриване на структурни звена от катедратан или на специалности и специализации, както и за продължаване на трудовия договор на хабилитирани преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО. Решения по тази точка се вземат с обикновено мнозинство (> 50%) от списъчния състав на КС.

 

Администрация

Ръководител администрация:

Лора Сарандева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 50; Тел.:+359 2 9432 127.

Главен счетоводител:

Зора Рашкова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Счетоводител, икономист ОТ:

Лиляна Станева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Счетоводител, касиер:

Мая Петрова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Инспектори:

Радостина Бурова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Домакин:

Стефан Вакарелийски

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

 

Финансов контрольор:

Йорданка Неделчева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № ; Тел.: +359 2 9432.

Отдел "Студентско образование"

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: 

Александрина Воденичарова

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 52; Тел.: +359 2 9432 486.

 

Юриана Траянова-Няголова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Медицинска сестра"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

Вергиния Костова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 2 9432 304.

 

Елена Кузманова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

 

Марияна Пилаева

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Лекарски асистенти"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 39; Тел.: +359 29432 456.

 

Биляна Лепоева

Eксперт, база Военномедицинска академия

Адрес: Военномедицинска академия, София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, кабинет - срещу Аулата в Катедра "Здравна политика и мениджмънт"; Тел.: +359 875 229840.

 

Мария Славова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалността "Управление на здравните грижи"

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 42; Тел.: +359 29432 304.

 

Мая Добрева

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Кинезитерапия" и "Магистър" по специалността  "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност"

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 41; Тел.: +359 2 9432 267.

 

Емилия Вълкова-Апостолова

Eксперт, образователна и квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Акушерка" и образователна и квалификационна степен "Магистър" по специалността "Трудова медицина и работоспособност"

Адрес:  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 53; Тел.: +359 2 9432 292.

 

СЕКТОР „НАУКА“

Ръководител Сектор:

Станиела Петрова Кръстева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № , кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

 

Специалист:

Даниела Василева

Адрес: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, етаж 4, кабинет № 43; Тел.: +359 2 9432 579.

Обучение

Факултетът предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми в 2 направления:

Направление "Обществено здраве" 

Специалност  “Обществено здраве и здравен мениджмънт” - Бакалавър и Магистър

Специалност „Управление на здравните грижи”  - Бакалавър и Магистър

Специалност "Кинезитерапия" - Бакалавър

Специалност "Трудова медицина и работоспособност" - Бакалавър и Магистър

Специалност "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност" - Магистър

 

Направление "Здравни грижи"

Специалност „Медицинска сестра” - бакалавър

Специалност „Акушерка" - бакалавър 

Специалност "Лекарски асистент" - Бакалавър


Следдипломното обучение и специализация на висшите медицински и немедицински кадри се организира и провежда по реда и условията на ЗВО, наредбите на МОН и МЗ. То включва специализация и продължителна квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването.

Факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите управленски кадри, дипломирани във Факултета по обществено здраве са способни рационално да управляват болничната и извънболничната помощ в страната.

Международна дейност

В резултат на разширени международни контакти нараства научната активност на творческия колектив на Факултета. Преподавателите са ръководител или участници в програми по проекти на ЕС, ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, TEMPUS, PHARE, LEONARDO DA VINCI, WIROLD BANK, WHO, PACT OF STABILITY (PH-SEE), METANET, EU FPs и др.
Преподавателите от факултета са експерти или членове в редица научни съюзи и организации в чужбина като: International Epidemiological Association, International Bioethics Institute, Biostatistics Unit of Medical Research Council in Cambridge, ASPHER, EUPHA, EHMA, MATRA, Световна банка, WHL, Cardiology section of the UEMS, Adviser Board International WHO, SWHO, Европейско общество по философия на медицината и здравеопазването, Научноизследователска група към ЮНЕСКО за България по биоетика, Американска асоциация по биоетика, Хейстингс център Ню Йорк, Professional Women’s Advisory Board – American Biographical Institute, СЗО по проблемите на здравната политика, първичната здравна помощ, здравна промоция, реформите в здравеопазването и др.
Поддържат се контакти с водещи академични структури в областта на общественото здраве във Великобритания, Холандия, Франция, Белгия и Германия. Изборът на Факултет по обществено здраве за домакин на последната среща за Югоизточна Европа на ASPHER е доказателство за висока оценка и международна известност.