План разписание за СДО

 

План-Разписание на курсовете за СДО през 2018 г. 

 

 

Катедра "ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ"