Меню

ДЕКАНАТ

Проф. Д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн

Декан на Факултет по обществено здраве

Роден на 18.03.1949г. в гр. София. През 1973 завършва с пълно отличие Медицински Факултет (МФ) на Медицински Университет (МУ) – София, носител на наградата “Златен Хипократ”. Академичният му път започва като асистент в Катедра по социална медицина, МФ – София. През 1979 придобива специалност по Социална медицина. Кандидат на медицинските науки (1980) и Доктор на медицинските науки (1989). Избран за доцент и зам. декан на МФ – София; ръководител на Секция по медицинска етика в Катедра по социална медицина на МФ – София. През 1995г. е избран за професор в МУ – София. Ръководител на Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт на МФ – София (2000). Преминал през множество специализации и курсове в чужбина (Франция, Холандия, Испания, Германия, Белгия и др.).

ПРОФ. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА, ДМ

Заместник декан по учебната дейност

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА-ХРИСТОВА , ДМ

Заместник декан по научна дейност


ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ВИЗЕВ, ДМ

Заместник декан по СДО


ПРОФ. Д-Р КАРОЛИНА ЛЮБОМИРОВА, ДМ

Заместник декан по международна дейност и проекти

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  decanat@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)